Lobby The Westin Resort Nusa Dua, Bali

Lobby

von Sabine
im Januar 2005