Hotel Shams Safaga Shams Safaga Resort

Hotel Shams Safaga

von Andreas
im Januar 2001