Verandah Royal Kruger Lodge

Verandah

von Hotel Lodge Royal Kruger
im Mai 2011