Melia Pharaoh - Eingang Pharaoh Azur Resort

Melia Pharaoh - Eingang

Melia Pahraoh / Hurghada / Ägypten
von Manuel
im Februar 2004