Baseny Occidental Jandía Playa

Baseny

von Wojtek
im April 2011
Occidental Jandía Playa
Damals: Barcelo Jandia Playa