Strand Hotel The Crane Resort & Residences

Strand

Strand vom Hotel
von Silke
im Juli 2005