Restauracja Hotel Residence

Restauracja

von Katka
im November 2009