Hotel Homa Frontansicht Hotel Homa

Hotel Homa Frontansicht

Hotel von der Strassenseite aus.
von Ralph
im Oktober 2005