Cliveden Hotel Cliveden

Cliveden

Cliveden w calej okazalosci.
von Alfred
im September 2010