Aussenaufnahme Al Diar Capital Abu Dhabi Hotel Al Diar Capital

Aussenaufnahme Al Diar Capital Abu Dhabi

Aussenansicht Al Diar Capital Abu Dhabi
von Thomas
im November 2005