Riffsteg Royal Albatros Moderna

Riffsteg

von Helmut
im November 2009