Strand Riviera Plaza Abu Soma

Strand

von Siegmund
im November 2009
Riviera Plaza Abu Soma
Damals: LAMAR Resort - Abu Soma