Hane Family Resort PrimaSol Hane Family Resort

Hane Family Resort

Blick auf das Hotel vom Weg zum Strand
von Marina
im Oktober 2005