Lobby Paloma Foresta Resort

Lobby

von Erika
im September 2010