Trakia Plaza Pool Hotel Trakia Plaza

Trakia Plaza Pool

Der Pool des Trakia Plaza
von opagieselo
im Oktober 2003