Zimmerausblick Hotel Shams Safaga Hotel Shams Safaga

Zimmerausblick Hotel Shams Safaga

von Andreas
im Januar 2001