Sunset at Lovina Beach Hotel Puri Mangga

Sunset at Lovina Beach

von Matthias
im November 2009