Bar Hotel Jamaica Palace

Bar

Die Bar im Hauptrestaurant
von Joachim
im November 2008