Jedna z restauracji hotelowych  Hotel Holiday Park Resort

Jedna z restauracji hotelowych

czyż nie pięknie zjeść kolacje w takiej scenerii
von Natalia
im Juli 2009