Hotel vom Strand 2 Hotel Happy Elegant

Hotel vom Strand 2

Hotel Happy Elegance vom Strand
von Arthur
im Juli 2005