Lobby Hotel Beach Rotana

Lobby

Beach Rotana Hotel, Abu Dhabi, Lobby
von Gerald
im Juni 2004