Hotelanlage Holiday Park Slovenska Plaza

Hotelanlage

Boulevard
von Karlwilli
im September 2005