Hotelaussenanlage Holiday Park Slovenska Plaza

Hotelaussenanlage

Aussenanlage des Hotels Slovenska Plaza
von Karlwilli
im September 2005