Grand Plaza Hotel Grand Plaza Hotel

Grand Plaza Hotel

Strand, Badebucht
von Thomas
im Januar 2001