Blick vom Strand zum Hotel Barut Lara

Blick vom Strand zum Hotel

von Ralf
im November 2009