Lily Pond Anantara Bophut Koh Samui Resort

Lily Pond

von Anantara Bophut Resort & Spa
im Februar 2012