Blick vom Strand zum Hotel Alba Royal Hotel

Blick vom Strand zum Hotel

von Herbert
im März 2010