Blick vom Alba Resort zum Pool Alba Royal Alba Royal Hotel

Blick vom Alba Resort zum Pool Alba Royal

von Betty
im Mai 2008